Bộ Tuýp Và Đầu Khẩu 29 Chi Tiết 1/2″ Garant 637913 6